За мен

Заниманията ми с дизайн стартираха през 2007год. малко преди да завърша образованието си в ‘‘Техническия университет“ със специалност ‘‘Инженерен дизайн ‘‘. Още тогава разбрах, че най-важното за мен е да съм в света на дизайна, да следя новите тенденции в световен мащаб, както и да проучвам вековните традиции в подредбата на дома. На повечето международни изложения за дизайн , наблюденията ми са преки и на място, но най-голям извор на вдъхновение си остават пътешествията в различните култури.

Професионалния си опит натрупах под крилото на няколко фирми : Отдел Декор в Мартинели и EasyHomeStudio (бюро за архитектура и дизайн) , с тях добих самочуствие и увереност при изпълнението на големи обекти като хотели, ресторанти и заведения. Но с течение на времето и солидният опит, който натрупах в тази сфера, започнах да проектирам и реализирам самостоятелни обекти . От изключително значение за мен и клиентите с които съм работила е да открия и пресъздам връзката между стопанина и неговия дом , дом който да говори за обитателите си!

Работата ми се състои от отделни етапи: проектиране, визуализиране и реализиране, така клиента си прави самостоятелна оценка за услугата и бюджета с който разполага.