Maison

Какво включва изработка на интериорен проект

Добрият и пълен интериорен проект е гаранция за отличен краен резултат!

k
m
s
s

Архитектурно заснемане – посещение на обекта и взимане на всички размери от място;

Варианти на разпределения – варианти на цялостното или частично преустройство на обекта, когато се налага, зониране на пространствата и разполагане основни елементи от обзавеждането. Обсъждаме вариантите с Вас, правим необходимите корекции и промени, ако е необходимо. Така оформяме разпределението, на базата на което разработваме по отделно всяко помещение.

Концепция – Уточняваме стиловото и цветово оформление на обекта. Обсъждаме бюджета, в който трябва да се помести ремонтът и обзавеждането.

Разгъвки (погледи към стените) – разгъвки на стените с информация за вид обработка, цвят, мебелировка и всички необходими размери;

Фотореалистични 3D визуализации във висока резолюция – визуализации с предложения за цялостните решения, включващи концепция за мебелите, настилките, таваните, стените, осветлението. Обсъждаме вариантите с Вас и правим необходимите корекции и промени (ако се налага и по разпределението от предходния етап). Представяме Ви коригираните 3D визуализации. Ако се налага отново правим промени. След като стигнем до окончателния вариант за всяко помещение преминаваме към изработване на технически и работни чертежи.

План обзавеждане – подробна схема за разположение на всички мебели;

План софити (тавани) – чертежи на всички декоративни елементи по таваните;

План настилки – чертежи на настилките с пояснение за размери, вид, цвят и тн.;

План ключове, осветление и контакти – обозначаване на точните места на всички необходими изводи за осветление, ключове, контакти и др.;

Чертежи на мебели – когато е необходимо мебелите да бъдат изработени по поръчка представяме необходимите чертежи за изработката им;

Детайли на уникални елементи от интериора;

Всички необходими допълнителни чертежи според спецификата на конкретния обект;

Оферти от изпълнители и доставчици за всичко необходимо.